Sònia Hernández
Terapeuta Ocupacional

terapeuta@residenciacalella.com
Dilluns a Divendres
de 09:00 a 18:00h

TERÀPIA OCUPACIONAL

La Teràpia Ocupacional consisteix a intervenir o rehabilitar per mitjà d'activitats. 

TERAPIA OCUPACIONAL

La Teràpia Ocupacional consisteix a intervenir o rehabilitar per mitjà d'activitats. 

S’aplica l’activitat com a mètode d’intervenció per millorar i ajudar a adquirir el coneixement, les destreses i actituds necessàries per desenvolupar les tasques quotidianes requerides i aconseguir el màxim d’autonomia possible, funcionalitat i integració en les Activitats de la Vida Diària Bàsica (AVDB). El/la Terapeuta Ocupacional dissenya activitats per potenciar facultats que s’estan perdent o entrenar altres habilitats que serveixen pel mateix.

La Teràpia Ocupacional enfoca els seus objectius cap a la funcionalitat, per fer a la persona el més independent possible, delegant totes les capacitats que encara no s’han perdut i dotant a la persona d’altres tipus d’eines per desenvolupar les funcions diàries.

Objectiu general: millorar i mantenir la qualitat de vida de la persona.

Programa d’Activitats 

→  Estimulació cognitiva

→  Rehabilitació

→  Taller d’escriptura

→  Taller de costura

→  Taller risoterapia

→  Musicoterapia

→  Psicomotricitat

→  Estimulació sensorial

→  Espai recreatiu

→  Arteterapia

Programa d’Activitats de la vida diària bàsica (AVDB)

→  Mobilitat en llit

→  Transferències

→  Ús del WC

→  Alimentació

→  Vestit

→  Bany i arranjament

  

Programa d’Ajudes Tècniques (AT)

Valoració adquisició i entrenament i/o ensinistrament en ús de AT augmentant el grau d’independència en AVDB.

Sònia Hernández
Terapeuta Ocupacional

terapeuta@residenciacalella.com
Dilluns a Divendres
de 09:00 a 18:00h