Sònia Calduch

Psicòloga col·legiada nº8.397

psicologia@residenciacalella.com

PSICOLOGIA

La tasca de la psicòloga del centre consisteix en l’avaluació cognitiva i afectiva del resident al moment de l’ingrés per aplicar el tractament més adequat en cada cas (Rehabilitador o Preventiu).

PSICOLOGIA

La tasca de la psicòloga del centre consisteix en l’avaluació cognitiva i afectiva del resident al moment de l’ingrés per aplicar el tractament més adequat en cada cas (Rehabilitador o Preventiu).

La valoració psicològica del resident en les seves dimensions (emocional, cognitiva i conductual) és una de les principals tasques del psicòleg. Aquest aspecte és molt rellevant per poder realitzar un pla d’intervenció directe i personalitzat, dirigit a la rehabilitació cognitiva i al tractament de l’estat emocional i conductual de la persona. D’altra banda i també molt important és l’ajuda que aporta aquest professional al procés d’adaptació del resident i a les seves famílies, tant en el moment de l’ingrés, com durant l’estada a la residència.

Partint de la base de que cada persona és única i diferent, s’ha de treballar amb l’atenció centrada a la persona, com a ésser individual i particular. Des de la nostra filosofia, considerem que s’han d’atendre i acompanyar les decisions que pren el subjecte en aquesta etapa de la seva vida.

→ Es realitza el seguiment periòdic de la seva evolució per a una intervenció individual (Suport psicoafectiu) o grupal.

→ Actua com a mediadora entre les seves necessitats psicosocials i la normativa del centre. Intervé en la resolució de conflictes personals.

→ Es valora molt positivament la realització de Teràpies grupals ja que un dels objectius específics de la psicòloga és la Psicoestimulació Estimulació Cognitiva.

→ Es tracta d’un conjunt d’activitats i estratègies d’intervenció destinades a potenciar la neuroplasticitat de la persona estimulant fonamentalment les funcions i processos cognitius preservats.

→ S’aplica sobre la base de l’avaluació neuropsicológica així com tenint en compte els seus hàbits, interessos, personalitat i habilitats de relació social.

→ El seu objectiu és tant rehabilitador com a preventiu i té la seva base científica en la Neuropsicologia.

El format de les tasques proposades és oral o visual (mitjançant projector cinematogràfic), mitjançant fitxes de lectoescriptura i a través d’un joc de taula dissenyat específicament per la Psicoestimulación: Joc d’Estimulació cognitiva (JEC- 3E) (patentat en 2.007).

→ Piscomotrocitat

A través del Moviment es potencia el seu desenvolupament físic així com psíquic i social. S’entrenen habilitats que els facilita l’optimització a les demandes que l’entorn els requereix. S’estimula també l’atenció, la memòria immediata, la capacitat d’aprenentatge i, en definitiva, es revaloritza el seu propi cos i afavoreix la seva autoestima. La realització d’aquesta activitat és conjunta amb la Terapeuta Ocupacional.

→ Taller de memòria

Les sessions, d’una hora de durada, estan dissenyades per entrenar i reforçar les funcions cognitives de: atenció, llenguatge, memòria, càlcul, llògica, i orientació temporoespacial.

→ Musicoterapia

Mitjançant el suport artístic de la Música s’estimula l’Atenció, la Memòria, el Llenguatge i els records associats a ella. Afavorint així el seu benestar emocional.

→ Taller de reminiscència

El seu objectiu principal és l’evocació de records associats a un tema determinat. Aquest actua com a estímul elicitador de sentiments i emocions lligats a aquests records. Són tres els blocs temàtics:

—  La seva vida (infància, joventut i vida adulta).

—  Segons el calendari (festivitats, estacions de l'any).

—  Temes variats sobre els quals conversar (cinema, esport, costums antics, etc).

→ Risoterapia

Amb aquesta activitat grupal es busca millorar l’estat anímic dels participants. Les tècniques utilitzades són dinàmiques i jocs de diferent tipus (competició, comunicació, distensió, etc).

A través d’elles s’arriba a la riallada sincera d’una manera natural millorant així el seu humor i actuant de forma preventiva enfront de possibles estats d’ànim negatius. La seva realització és conjunta amb la Terapeuta Ocupacional.

Sònia Calduch

Psicòloga col·legiada nº8.397

psicologia@residenciacalella.com

Contacte

C/ Costa i Fornaguera 112
08370 Calella, Barcelona, Espanya
Teléfon: +34 937 694 100
Email: mail@residenciacalella.com

Marisol-footer

Vols estar al dia?

Pascual-maragall-Segell-Inoblidable-2022
Logotipos-finales

"Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19"

Copyright 2023 © Residencia Mar i Sol. Powered by Benana Studio